torsdag 31 juli 2014

Grundlösa anklagelser om antisemitism skadar judendomen.

Det står väl bekant för de flesta som valt att läsa min blogg att jag har blivit hårt åtgången i media senaste veckorna, med anklagelser om respektlöshet och även i vissa fall antisemitism framförda både av reportrar, politiker och olika judiska organisationer.

Jag vill bemöta detta och börjar med att ge en kort sammanfattning av skeendet.

Den 8/7 under början av Ramadan startar ett överfall på Gaza från Israels sida, med den något ihåliga förevändningen att hämnas tre israeliska ungdomar som funnits döda efter en påstådd kidnappning från Hamas.

Det står snabbt klart att den israeliska insatsen innehåller stora mått av övervåld, men medan protester ekar världen  över präglas de svenska politiska reaktionerna av en stor flathet. Carl Bildt säger i sitt första uttalande att han ingenting kan göra mot Israels övervåld, bara vädja, för att ett par dagar senare kommentera att Hamas raketbeskjutningar av Tel Avivs flygplats är "helt oacceptabla".Stefan Lövfen kommer med en facebookkommentar om att det finns "två sidor i konflikten" vilken även den uppfattas lam av flertalet kommentatorer.

Det palestinska folket attackeras och mördas åter urskillningslöst utan att någon svensk politiker vågar ta bladet från munnen och kritisera Israels övervåld.

I det läget drabbas jag liksom många andra av vrede och desperation och skriver arga kommentarer om situationen på nätet. Jag är en fritidspolitiker utan politiska uppdrag men med en plats på en valbarlista. Tanken att mina privata skriverier skulle kunna tolkas som offentliga uttalanden för mitt parti kan jag inte förespegla mig.

Men någon som ser mina kommentarer och känner till min partitillhörighet väljer att lyfta några av dem och skicka dem till Borås tidning, varefter den stora mediacirkusen drar igång med uppringningar från press och radio där jag ombes att förklara och försvara mina uttalanden.

Jag vill här inte göra någon fullkomlig vitbok runt dessa skriverier, utan väljer att lyfta en aspekt av dem, påståenden och insinuationer om antisemitism från media och olika sociala forum. Var och en kan skriva dumheter och välja starka ord i upprördhet, men i Israelfrågan är det extra känsligt då anklagelser om antisemitism raskt följer på kritiska yttranden. I det här fallet var det generalsekreteraren på Judiska Ungdomsförbundet, Petra Kahn Nord, mig veterligen inte medlem i miljöpartiet, som valde att starta en namninsamling från Facebook för att få mig utesluten ur miljöpartiet, och efter att ha fått drygt 300 namnunderskrifter skickade de ett brev till Miljöpartiets styrelse, vilka om det jag skrev ansåg att "Det är uttalande, och ett språkbruk som Miljöpartiet starkt tar avstånd ifrån." Detta är summan av den kritik miljöpartiet riktade mot mig i sitt svar, resten av brevet innehöll en uppräkning av vad miljöpartiet står för i frågan.

Låt oss då ta en närmare titt på vilka uttalanden det var som Petra Kahn Nord upprörde sig över och som Miljöpartiet tog avstånd från. Jag citerar Petra:


Att kalla israel för sinnessjukt och därefter uppmana till en ”skyndsam och fredlig nedmontering av staten Israel” är otvivelaktigt odemokratiskt. Detta uttalande visar på en onyanserad och vinklad världsuppfattning. Vi har svårt att se hur detta uttalande på något vis kan förenas med partiets grundläggande värderingar och demokratiska principer.

Hur två uttalanden om synen på ett annat lands kvaliteter kan anses odemokratiska förstår jag inte, till demokratin hör ju yttrandefriheten som en central ingrediens, men det kanske Petra kan få möjlighet att utveckla vid något senare tillfälle. Petra nämner inte ordet antisemitism i sin skrivelse, men kommentatorer runt om i pressen och även inom den lokala Herrljungapolitiken har varit ute och fiskat i dessa vatten. Därför tänkte jag granska vari den eventuella antisemitism som skulle kunna skapa upprördhet med dessa meddelanden består.

Först kommentaren om att Israel är en sinnessjuk nation. Detta är en direkt översättning av den amerikanske judiske mellanösternkännaren och författaren dr Norman Finkelsteins uttalande "Israel Is A Lunatic State" som kommentar på attacken mot Ship to Gaza, med hänvisning till ett tidigare uttalande från företrädare för Israel  "We are capable to act like a lunatic state and mad dogs"  Finkelstein har därefter utvecklat sitt uttalande genom att hänvisa till Israels pågående aggressiva beteende som en kronisk krigspsykos, samt räknat upp olika förbrytelser mot internationell rätt angående behandlingen av de ockuperade områdena, bla ett konstaterande ur Goldstonerapporten att Israels agerande främst var ute efter att "Bestraffa, förnedra och terrorisera" den palestinska befolkningen. Finkelsteins uttalanden om Israels vansinne är lätt sökbara på Youtube, med intervjuer i både amerikans, brittisk och rysk TV. Han kan även läsas via sin hemsida.

Finkelstein förklarar begreppet "Israel Is A Lunatic State"

Finkelstein är själv av judisk härkomst och fick större delen av sin släkt utraderad i nazistiska koncentrationsläger. Han är ovillig att trycka på detta , men brukar ta fram det som "the Holocaust Card" när han blir kritiserad över antisemitisk eller för att såra judiska lyssnare. Jag respekterar inte detta längre säger Norman Finkelstein. "Den läxa som mina föräldrar lärde mig angående mänskligt förtryck har fått mig att engagera mig för palestinierna och de borde ni med göra". Låt oss ha denna information om honom i bakhuvudet tills det att det är dags att dra slutklämmen.

The Holocaust Card och tillbakavisandet av anklagelser om antisemitism

Det andra uttalandet, vilket jag kör som ett stående mantra i hundratalet inlägg överallt i mina dialoger om Israel kommer från den ortodoxa , judiska organisationen Neturei Karta, framför allt framfört av den mycket talföre Rabbi Dovid Yisroel Weiss, vilken jag har föreslagit den miljöpartistiske riksdagsmannen Mats Pertoft att nominera till Nobels Fredspris. Uttalandet är:

We pray to God every day for the speedy and peaceful dismantlement of the Zionist state of Israel"


Detta är alltså en bön från en ortodox judisk organisation som anser att staten Israel är en nationalistisk stöld av det judiska folkets identitet och vilka anser att sionismen och staten Israel idag är ORSAKEN till problemen för judarna i Mellanöstern och övriga världen, inte lösningen på den. De arbetar för solidaritet med palestinierna och fredsprocesser i Israel och har även rönt internationellt uppseende och mycket kritik för att ta kontakt med muslimska företrädare i både Palestina och Iran.

Neturei Karta förklarar sin antisionism

Neturei Kartas analys är klar - sionismen skadar det judiska folket och anklagelser om antisemitism till de som kritiserar Israels utrikespolitik skadar judarna ännu mer, eftersom detta gör en identifikation mellan staten Israel och judendomens intressen. Det vore med min uttolkning som att göra en sammanblandning mellan svenskarnas och sverigedemokraternas intressen. Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti med svenskhet som grund för sin chauvinism medan Israel är en sionistisk nation med judendomen som grund för sin chauvinism. Inte så konstigt kanske att Israel och Sverigedemokraterna är så goda vänner.

Så, enligt  judiska religiösa organisationer och judiska mellanösternkännare själva är Israel en vansinnig nation som har stulit den judiska identiteten medan stämplandet av kritik mot Israel är en av de främsta orsakerna till att antisemitiska stämningar sprider sig. Om man nu blir stämplad som antisemit genom att föra fram dessa judars synpunkter, vilka möjligheter har då det judiska folket att föra fram sina synpunkter utan att själva bli stämplade som antisemiter?

Jag känner stor medkänsla i hjärtat för det palestinska folket, men det som får mig att vilja sticka ut näsan och även riskera nacken genom kontroversiella formuleringar i Israelfrågan är en oerhörd respekt och beundran för de antisionistiska ortodoxa judiska rabbiner och analytiker som med näbbar och klor försöker slita loss judendomen ur den militanta sionismens klor, för att därigenom rädda det judiska folkets anseende och återskapa möjligheten för en fredlig , mångkulturell utveckling i Mellanöstern

onsdag 30 juli 2014

The Matter of Palestine part 1

The Matter of Palestine, ur boken The World Atlas of Revolutions av Andrew Wheatcroft från 1982
översatt till svenska av Jerker Nordlund.

Första delen

Genom århundradena av förskingring, förföljelser och förtryck har det alltjämt funnits judar i Palestina.  Kontinuerliga bosättningar kan följas tillbaka till biblisk tid. Lika säkert är det faktum att Palestina har varit ett arabland sedan 600-talet och Jerusalem är lika heligt för muslimerna som för judarna. Parallellerna fortsätter  genom ett par tvillingrevolutioner som har utbrutit, först bland judarna, därefter bland araberna., där båda har försökt skapa en nationalstat i landet Palestina. Vid San Remokonferensen 1920 förlänades Storbritannien Palestina och åtog sig att skapa ett judiskt nationalhem enligt Balfourdeklarationen från 1917.  Efter konstaterandet att ”Hans Majestäts Regering ser med fördel etablerandet av ett nationalhem för det judiska folket, och kommer göra sina bästa ansträngningar för att underlätta förverkligandet av detta mål” fortsätter deklarationen med det viktiga villkoret ”vill vi göra klart att ingenting får ske vilket kan förfördela de icke-judiska folkgrupperna i Palestina deras civila och religiösa rättigheter”. Dessa olika mål var inte förenliga

Från början kom antagonismen mellan judar och araber till våldsamt uttryck. Under 1920-talet dödade araberna många fler judar, än judarna dödade araber, men i takt med att de judiska samhällena blev bättre organiserade för självförsvar och den Brittiska polisen och armen gjorde mer för att försvara dem , så kom dödsiffrorna att jämna ut sig. Inte förrän 1937, efter att ha lidit av attacker under 15 år började judarna organisera hämndaktioner och mot-terror, även om det Judiska Nationalrådet tog avstånd från varje våldsaktion mot den arabiska befolkningen. Men från slutet av 1930-talet kom rösten från de militanta sionisterna, ledda av Vladimor Jabotinsky att höras allt starkare. Under en världskongressen i Prag deklarerade de att Arabisk terror skulle bemötas med judisk terror och att de motsatte sig varje plan som skulle ”frånta det judiska folket sin rätt att etablera en judisk stat på båda sidor om Jordanfloden”. I praktiken blev det ”Vita pappret” från 1939 , vilket representerade britternas slutgiltiga lösningsförslag på Palestinafrågan en katastrof för den sionistiska saken, för den tillät endast en begränsad judisk immigration fram till 1944, och därefter endast efter tillåtelse från araberna, i praktiken ett totalt immigrationsförbud. Under det vita pappret fanns ingen utsikt att nå en judisk majoritet i någon del av Palestina, än mindre ”på båda sidor om Jordanfloden”

De sionistiska revisionisterna var redan ursinniga på det Vita Pappret, de såg på britterna som mördare, kollektivt skyldiga i takt med att bevisen från koncentrationslägren och nazisternas förföljelser blev mer allmänt kända. 1943 deklarerade Irgun Zvai Leumi, den mest militanta av de judiska självförsvarstrupperna vilka till stor del var ansvariga för de illdåd som begicks som följd av arabiska massakrer på judar,  att de hade startat en revolt mot det Brittiska mandatet.

Under ledarskap av en polsk jude Menachem Begin,som en gång hade haft som plan att ta med sig en arme av polska fanatiker  för att med vapenmakt erövra landet ”Eretz Israel”  lanserade Irgun en kampanj med ”symbolisk terrorism” i avsikt att provocera Britterna. De skulle visas upp som en brutal ockupationsmakt istället för en ärlig förvaltare av Palestina för allas bästa. ”Kriget” satte igång den 12 februari 1944 och bestod till stor del av nålstick – bombattacker och revolutionär propaganda – allt som den lilla, dåligt utrustade organisationen kunde åstadkomma.

Så i september började Irgun ett program för att lönnmörda brittiska officerare och i mitten av oktober hade mer än 15 blivit dödade. Till att börja med försökte de judiska officiella företrädarna hjälpa britterna att  stampa ner vildingarna i Irgun, men med tiden kom de att uppnå ett pragmatiskt samarbete med den militanta sionismen.  Terrorkampanjen fick förnyad kraft 1945 och 1946 sändes terrorgrupper ut till Europa. En bomb skadade den brittiska ambassaden i Rom i Oktober 1946. I Palestina lovade Irgun hämndaktioner i takt med att organisationens medlemmar blev hårt åtgångna.


Efter att flera Irgunmedlemmar hade avrättats och en  ”en död för varje död” – kampanj hade utannonserats avrättade Irgun i juli 1947 två fångna brittiska sergeanter som vedergällning för tre egna avrättade .  Det kom omedelbart ett vredesutbrott  från Storbritannien där judiska butiker i Liverpool och Glasgow attackerades. Majoriteten ville se ett tillbakadragande och inga fler brittiska dödsoffer.

Religiös neutralitet i Mellanöstern

Jag tror det är dags för mig att göra ett uttalande för att visa på min neutralitet i den religiösa konflikten i Mellanöstern.

Jag vill därför framhålla att samtliga tre abrahamitiska religioner är ute och cyklar på samma  monoteistiska, trehjulade tandem. Det finns ingen Jahve som lovade judarna något heligt land, det finns ingen kristen Gud som sände sin enfödde son till oss på det att var och en av oss som tror på honom må ha evigt liv och det finns ingen Allah som genom änglars försorg skickade bud till Muhammed om att låta koranen nedtecknas.

Jag vet detta, eftersom jag är Brahman och till mig kommer alla religiösa tankar för att dö, varpå jag med mitt allseende öga skingrar dem till tunna slöjor av rök. Och jag skriver inga böcker, jag sänder inga söner och jag bortskänker inget land. Istället tar jag ifrån er allt ni inte har och ger er i utbyte det ni redan äger.

måndag 28 juli 2014

Går borgerligheten åt Tel Aviv eller Washington?

Jag anar en spricka inom borgerligheten som jag gärna vill reda ut. Å ena sidan har vi det Israeliska Värdegrundspartiet Kristdemokraterna. Å andra sidan Det USA-lojalistiska Nya Moderata Imperialistpartiet. Och så någonstans mitt emellan det liberala vankelmodighetsparti som vi alla skulle rösta på om vi inte visste att det fanns ett annat parti som var mycket bättre för var och en. Det jag undrar nu när Obama kraftigt markerar kravet på ett tillbakadragande av Israelisk trupp från Gaza, oberoende om de har uppnått sitt mål att avväpna Hamas eller inte, är om den svenska borgerligheten kommer stödja den moderata traditionen att gå på USA:s linje i vått och torrt, den kristdemokratiska att stödja Israels rätt att försvara sina bronsålderskrav på Kanaans land No Matter What, eller göra det liberala mästerstycket att försöka balansera på två slaka linor samtidigt. Vad tror ni?


fredag 25 juli 2014

Delirium i Jesusland

Nu djävlar har jag fått Guds Folk efter mig. Så här skriver de om mig på nätet:

"Får en kommunpolitiker uttala sig hur som helst? Det här ropet kommer från avgrunden och vi förstår att det är det sataniska ropet som föregår det Bibeln beskriver när alla folk vänder sig emot Guds egendomsfolk i Israel. Gud kommer att tillåta det till en bestämd tid men då kommer Gud griper själv in! Israels och vår Messias och Frälsare kommer tillbaka. "

Nu vill jag påpeka för herr Ohlin att alla hans pladdriga Messiasfantasier går rakt till Brahman som låter dem skingras till tunna dimmor av rök och innanför dessa dimmor , där står jag och tittar på honom. För jag är Brahman. Och han är Brahman. Och ingenting alls finns där oss emellan.

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/SNABBNYTT.html

http://www.apg29.nu/index.php?artid=15909

Dagsrapport från grodpölen

140 000 palestinier på flykt, 790 dödade och 5 000 skadade. "För att hantera en sådan här massaker krävs mer än ett sjukhus", säger Ayman Hamdan, chef på sjukhuset Belt Hanoun till Reuters. 

I ett uttalande beklagar sig utrikesminister Carl Bildt över den uppkomna situationen, men vädjar till oss att förstå att det finns två sidor i konflikten, å ena sidan Israels rätt att skydda sina gränser, å andra sidan en fritidspolitiker från Herrljunga som sitter och skriver dumheter på twitter. Detta är givetvis fullkomligt oacceptabelt tillägger han, medan riksdagsmannen Jan Eriksson (m) lägger till "en sådan här person kan inte representera ett demokratiskt system, ja inte Netanyahu, utan han i Herrljunga"

fredag 18 juli 2014

Naturgrodor

Språkliga grodor skrivna av studenter i naturvetenskapliga ämnen:

I och med makarna Curies giftermål inleddes ett fysiskt samarbete som världen dittills aldrig tidigare sett maken till.

Många upptäckter ligger liksom i luften,Så var det med Scheeles upptäckt av syret.

När man inte vet vad man talar om inom kemin och fysiken använder man sig av olika slag av symboler.

En pipett är ett glasrör, vars båda ändar tillsluts av öppningar.

Benjamin Franklin framställde elektricitet genom att gnida katter baklänges mot varandra.

Livsfarliga försök, med gaser tex. bör man bara utsätta lärarna för.

Om dagarna rör sig jorden runt solen och om nätterna runt månen.

Till sist lyckades Galilei sätta jorden i rörelse runt solen.Men biskoparna tvingade honom att få den att stå stilla igen. Då mumlade Galilei: "Och ändå rör hon sig".

En tillförlitlig våg skall visa samma vikt varje gång man väger.

Vad som är bra med de nya kalkylatorerna förstår jag inte alls. Det är ju lika många siffror i alla fall.

Syndikalistdröm med Ewert Ljusberg

Denna dröm hittades nedskriven på en lapp:

Två gamla syndikalistiska orter kan nås med hjälp av en vandringstur över bergen. Jag och Ewert Ljusberg och en kvinna går mot dem och pratar med varandra. Vägen till toppen av berget ner mot dalen på andra sidan är full av toppiga stenar, men jag glidflyger över dem på egna vingar nerför hela vägen som en skidåkare utan skidor.Jag konstaterar att backen skulle bli fantastisk om man sprängde bort stenarna. I bilen tillbaka, bort från orterna gråter jag över att syndikalismen har gått förlorad - i dessa orter som alla andra, även om syndikalismen var mycket stark där förr i tiden.

Jag bor i källaren till Ewerts hus. Det snöar in genom ett öppet fönster på våningen ovanför som inte riktigt går att stänga.

onsdag 16 juli 2014

Om att bränna tempel

Denna saga vet jag inte om jag själv har hittat på eller läst någonstans, någon som känner igen den? jag tror att jag har skrivit den, för liknelsen med solen är konstig, i en zenberättelse hade det varit månljus.

En rövarhövding erövrade en stad, full av gamla präster och skröpliga tempel. För att visa sin makt bestämde han sig för att alla gamla tempel skulle brännas ner och jämnas med marken,

När han med facklan i handen gjorde sig redo för att fullgöra sitt uppdrag kom en tjänare springande mot honom och berättade att ett av templen var fullt av ovärderlig konst och dyrbara vävda mattor.

I samma ögonblick gick solen bakom mörka moln och dagen blev tät som nattens mörker. Rasande slängde han facklan ifrån sig, Utan ljusets vägledning vågade han inte längre av snålhet bränna ens det enklaste bönehus. På det sättet räddades hela staden från undergång

Att utan upplysningens lampa
bestämma vilket tempel som skall brännas
är i sanning
                  ett riskfyllt uppdrag


En dikt om att väcka Brahman

Likt vilddjur skrek
Rösterna i mitt inre

Arga
Rädda
Glada
Viljestarka
Fyllda med ljus
Väsande i mörker
Fulla av skit

Med en observation
Från det öga som ser klart
Tystnade alla skriken
Och tanken blev klar

En tystnad i mitt inre
En tyst glädje
Eller en moloken ensamhet
Eller både och

Vem vet om en tystnad är
Ond eller god
Fylld eller tom
Allomfattande eller intetsägande
Annat än den ordlösa tystnaden själv
Som intet kan säga

Anti-Freud. Pro Buddha- dikt

När jag slutligen
Tog mod till mig
Och drog bort slöjan
Från mitt innersta rum
Fann jag inte innanför
Den gamla källaren
Fylld av smuts och skam
Och fasansfulla bilder
Av en moders uppfläkta sköte

Jag fann istället ett ispalats
Med kungar och drottningar
Klädda i dyrbara kläder
Skinande guld och sprakande purpur
Åkandes skridskor med vänliga skratt
Och ett tal som var både värdigt och ödmjukt

Freud hade fel
Buddha och Heisenberg hade rätt
Vårt innersta är inte en gammal skräphög
Det är ett palats
Av kristall och tomhetEn dikt om männsiskans värde från 1990-talet någon gång

Ett är sant
Människan har inget värde
Med detta menas inte
Att hon inte är värd något
Bara att hennes värde
Inte kan mätas

Ett annat är samt
Människan är ovärdelig
Med det menas inte
Att hon är dyrbar

Hon kostar inget
Hon kan inte köpas eller säljas
Hennes enda värde
Ligger i det hon är
Och i det hon skapar

Det hon är
Kallar vi existens
Det hon skapar
Kallar vi essens

Ett liv utan skapande
Ett liv utan medvetande
Och ett liv utan delande
Av varandras livsgåvor
Är en existens utan essens

En existens utan essens
Är lika tom och livlös
Som en puppa utan fjäril

Därför gäller
Att fastän livet är ovärdeligt
Så är det helt utan värde

I sig saknar det mening
Utan det saknar allt mening
Att skapa det
Och sedan lämna det
Utan saknad
Är det enda som i sig
Kan sägas ha en meningDenna dikt innehåller grundtankar som jag därefter utvecklade till en idè om det fyrfaldiga människovärdet, en filosofi som jag kanske berättar mer om senare.