söndag 8 maj 2016

Gnothi Seauton


Tänk om hela ditt medvetande sedan barnsben är formatterat för att uppfatta världen genom de ögon som den etablerade maktordningen vill att du skall betrakta den genom. En formattering som skett genom påverkan från föräldrar, skola, stat, kyrka, massmedia, enligt principen piska eller morot, straff eller belöning, som gått så på djupet att du till slut inte bara reflekterar över de sinnesintryck du möter enligt ett visst mönster, utan därtill bara ser de färger och former som ditt medvetande tillåter dig att se , du associerar alla objekt symboliskt med de känslor du har lärt dig att associera dem med och skyggar undan med fasa från de områden där du av erfarenhet vet att piskan brukar befinna sig.


Tänk att du från detta en dag skulle vakna upp till att se världen som en verkligen vore, och nu menar jag inte en kort aha-upplevelse där du byter ut en symbolbild mot en annan genom att läsa en ny tidningsartikel om vem du skall älska eller hata, eller att upptäcka att en produkt som du tidigare trodde var bra är dålig, nej jag menar att hela din perception av världen förändras, du ser nya färger du aldrig har sett förut, formerna har ett annat sammanhang, lukter och smaker är rikare, verkligare medan den symbolvärld du instruerat in dig själv i plötsligt rasar samman så att du bakom de associationer du har gett till dem ser tingen på det sätt som de verkligen söker sig fram till ditt medvetande på utan att din filtrerande mentala mekanism tar sig emellan för att sortera ut det tillåtna från det förbjudna. 
Vore det då inte som att vakna upp, som typ ur Matrix? Och om du bryter igenom det eviga molntäcket från maskinernas mörka, fasansfulla värld och plötsligt skulle se dem vita ovanifrån upplysta av en skinande sol , vore inte det en omskakade upplevelse, på gränsen av vad hjärnan orkar med att ta till sig. 
Tänk om allting är Ljus. 
Tänk om det verkligen är det?