fredag 20 september 2019

OM Fjärde Vägens analys av babels torn

När går saker fel ?
De går fel när fåfänga, högmod och andra uttryck för falsk personlighet tar över självet.
Felet ligger i att dessa substanser ej har en varaktig giltighet. De kräver hela tiden mer energi för sitt upprätthållande, varför de jag som livnär sig på dem ständigt behöver ansamla mer resurser för att livnära sig, varpå de hamnar i konflikt med andras jag med samma intresse och i takt med mänsklighetens teknologisk utveckling även med ekosystemet och överlevnadens hela fundament, vilket föder en aldrig sinande spiral av våld och lögner, där lögnen främst ej skall förstås som talandet av osanning, utan sättandet av saker i fel ordning.
I fabeln om Babels torn (Genesis 11:2-9) färdas människorna från Öst (visheten) för att bosätta sig i en dal (ett lägre tillstånd) och där påbörja byggandet av ett torn som skall nå ända upp till himlen (låta högmodet ersätta Guds kärlek och visdom). Men de bygger med murbruk och tegel istället för sten (ej hållbara substanser) och då Gud ser dem låter han förvilla deras språk (låta var och en tala i egenintresse) för att stoppa bygget och splittrade låta dem skingras över jorden.
Utan energitillförsel dör falskheten undan , medan sanningen består. Det är därför det är bra att fasta då och då, för med lite energi i kroppen har man bara råd att behålla sanningen.

lördag 17 augusti 2019

Adrianas brev om situationen för hennes familj i Venezuela
My country, my familyYes, it's all true, sad but everything is true. Hunger, deaths due to lack of medicines, lack of attention on time, lack of water, electricity, everything is missing. Everything is missing in a country where at one time there was nothing missing, where prosperity was so great that people were going to Miami for a weekend to buy clothes. A country where two normal people who got married had the opportunity to buy a house and see 4 children raised and have them study. Those two people, for example, where my parents. Married in the late sixties; Mom and dad decided to start a family, so my older brother Gilberto was born. Presently 50 years old, he was a difficult child with many behavioral problems that in his adolescence after various crises resulted in a diagnosed schizophrenia for which he has to take a life long treatment. A little more than a year later the first female Norys, a sweet and shy girl was born. She took a major study in two careers (education and social assistance) and then worked as a teacher in a public school and recently obtained her postgraduate specialization. She is also a religious woman and very very kind. My sister runs the house after my mother's death. After that Liliana, the second female was born. As a child she was called "the little fatty" for being more plump than the others, A simple girl, a little rebellious teenager who married and had two girls before she divorced- She is a lawyer and currentlyworks at the Court of Caracas. Her daughters are first Orianna, 20 years old and she have the Asperger Syndrome, she is a very sweet girl and is a good designer, that currently studies arts at the university. My other nephew is Fabiana, she is 16 years old and she is a high school student. After almost 6 years I arrived, Adriana the youngest, lover of the arts and sciences, I graduated as a biologist in Venezuela, I worked in different laboratories and then I emigrated from the country to go to study my doctorate in Chile. While I was in Chile I meet my husband, Tobia, a genuine napolitan and that is why I am here today. Life is not easy for the one who emigrates and it generally end up working on anything else totally different from what you studied.

Living outside my country when it has been falling apart for a long time has been very hard and has worsened over the years. For almost 20 years Venezuela has been in the hands of a criminal- drug dealing government that has been responsible for destroying it in every way. I have had to witness the terrible transformation from the Venezuela in which I grew up and in which I studied,
Despite being people with university degrees, the situation of my family is very bad, the live all together and with a total average salary of approximately 40 euros per month and these are well below the threshold of extreme poverty, set by the World Bank at $ 1.90 per day. That is, any person living on less than 57 dollars or 48 euros per month is considered below the threshold of extreme poverty.

This latest rise is in the midst of a serious economic crisis and galloping inflation: the IMF projects it at 10,000,000% by 2019. The shortage of medicines, food and necessities is the order of the day. This is the reason why every day a lot of people leaves Venezuela to search a new life in another country.

Examples of the prices in Venezuela:
1 kg meat = 2.5 euro
200 g bread = 1,5 euro
1 toothpaste = 2 euro
1 kg chicken = 2,5 euro
Local Cheese (1kg) = 2.85 euro
1 lt corn oil = 3 euro
1pair of jeans = 44,46 $ *
Apartment (1 bedroom) in City centre = 180 euro *
Average monthly net salary (after tax) = 22,58 $ *

Unfortunately, I am the only one of my family that lives outside the country, and it is not possible to help another six people who need a minimum income of 400 euros a month to be able to live. This year my sister Norys was also diagnosed with a health problem, which requires surgery and recently my father (86 years old) went to the hospital for a stomachache, the doctor told him that he was malnourished and should eat better. They have also many domestic problems in the house that make everyday life difficult, the fridge is broken and also the washing machine. The cost of on a new fridge is about 400 euros so it cost 10 times the total of the salary of my family! This is why I have nothing left but to ask for help, because although I work I cannot help them as I would like..
The other data comes from my family

Many thanks for your attention.
Regards
Adriana  
Me and my little girl

For those who wants to contribute to Adriana and her familiy,  her personal data can be retrieved through contact messages on this site
söndag 16 juni 2019

Om framsyntheten hos Herrljunga Elektriska AB

Under min tid i politiken träffade jag en del inspirerande personer som ruckade mina föreställningar om vad en offentlig tjänsteman eller företagsledare kunde ha för tankar och målsättningar. En av dem var Herrljunga Elektriskas VD Anders Manikoff.
Då det kommunala elbolaget engagerade sig märkbart i omställningsarbetet till en fossilenergifri kommun och även ställde upp som partner i en studie om hur jordbruket i kommunen skulle kunna göras fri fritt från fossila bränslen , passade jag på att fråga VD:n vad som var motorn bakom hans engagemang. Hans svar var fritt citerat:
"Herrljunga Elektriska är ett industriföretag verksamt i en jordbruksbygd. Jordbrukarsamhället har funnits i 6 000 år. Mitt mål är att industrisamhället skall kunna fortgå minst lika länge"

Om världens politiker, ekonomer och industriledare hade haft 1 procent av den målsättningen hade vår värld idag sett mycket annorlunda ut

lördag 1 juni 2019

En analys av klimatfrågan och dess politiska konsekvenser

Klimat och miljöfrågorna går att dela in i två led som ej bör sammanblandas - de deskriptiva och de preskriptiva.
De deskriptiva ställer frågan - hur ser det ut. De preskriptiva ger svaren - vad bör göras.
Klimatvetenskapens roll är att ge det deskriptiva svaret. Politikens roll är att behandla de preskriptiva frågorna. Sammanblandningen kommer dels när vetenskapsmän säger att "det här måste göras" . Det måste det inte alls, eftersom politiken bestämmer vad som skall göras, inte vetenskapen. Vetenskapen kan möjligen komma med konsekvensinriktade för slag av typen att "Om vi vill att... så behöver vi". MEn det är fortfarande politikens roll att ge svaret på vad vi vill och därmed vad vi behöver göra. Den andra sammanblandningen kommer från misstankar om politisk styrning av vetenskapen - "det här resultatet skall ni komma fram till, för det behöver vi" Detta är även grunden för den konspiratoriska hypotesen, att klimatfrågan skulle vara en bluff beställd av politikerna.
Det är här jag har valt att sätta ner foten och det av flera anledningar. För det första är kritiken mot det vetenskapliga bygget på alldeles för låg nivå, rent av uselt och amatörmässigt- För det andra är tanken på en politiskt kontrollerad vetenskap alldeles för snårig, Utifrån min egen erfarenhet av fältet vill jag gång på gång skrika inombords - "Nej, nej, nej - det fungerar inte så". Jag vet att denna kamp är meningslös , eftersom de som har bestämt sig för att vetenskapen styrs av en enda stor konspiration inte kommer att ändra på sig, lika lite som de som bestämt sig för att vi aldrig besökte månen, att Lyndon B Johnson mördade Kennedy, att Francis Bacon i själva verket var Shakespeare , att WTC-tornen sprängdes av Israel, CIA, illuminati, Vad som helst inte kommer att överge sin favoritteori vilka fakta som än presenteras.
Jag är alltså klar med den delen av debatten och enbart intresserad av att analysera den deskriptiva frågan på det sätt den är ämnad att göra - med vetenskapliga metoder.
När vi gör detta kommer vi fram till att två frågor av fyra är besvara de med säkerhet och två osäkrare frågor återstår:
1) Blir det varmare - JA
2) Orsakas det av mänsklig aktivitet ? - JA
3) Hur allvarligt är det ? Vi vet inte
4) Går det att göra något åt det ? VI vet inte
Två frågor om klimatförändringarna, artutarmningen, jordförstörelsen. giftutsläppen, befolkningstillväxten, resursbristerna mm återstår alltså att besvara.
3) Hur allvarligt är det ?
4) Går det att göra något åt det ?
Istället för att försöka ge det rätta svaret tänker jag måla upp en fyrfälting lånad av David Jonstad från hans föreläsningar om boken Kollaps. Där delar han in de olika framtidsscenarierna längs två axlar:
x) Hur mycket kommer energin att kosta i framtiden ?
y) Hur allvarliga kommer miljöeffekterna att bli?
Istället för att säga vilken politisk lösning vi bör välja , menar Jonstad att de svaren på ovanstående frågor kommer att ge de reala förutsättningarna för vilken politik som kommer att föras. Politiken kommer att låta sig anpassas efter verkligheten, inte tvärt om.
I det allra gynnsammaste scenariot , vi kan kalla det för Business as Usual har energifrågan lösts på ett tillfredsställande sätt efter utfasningen av de fossila bränslena, som oavsett om de är farliga för klimatet eller inte utgör en ändlig resurs som kommer att låta sig fasas ut av sig själva. Under business as usual har miljöeffekterna blivit små, medan energipriset har lyckats hållas nere enorm utvecklandet av ny teknik och då går tankarna främst till den fjärde generationens bridreaktorer. (låt oss glömma teorierna om Teslas fria energi etc för en stund, eftersom de ej hör verkligheten till) . Med dessa förutsättningar kan vi fortsätta att utveckla konsumtionssamhället en stund till ungefär som idag, tills andra råvaruresurser börjar sina, med en fri, libertariansk eller nyliberal marknadsekonomi. Det är detta scenario som den politiska socialliberala majoriteten hoppas på.
I nästa scenario som vi kan kalla för Tillbaka till Bullerbyn har miljöeffekterna blivit små, men energin blivit dyr. Detta är den gröna rörelsens favoritscenario. Oljan fasades ut i tid, sol och vind räddade klimatet. Uppvärmningen blev inte så kraftig som befarat, haven rensades från plaster, källsortering råder, men energi är dyrt som fan och folk har fått återgå till ett enklare liv, utan högkonsumtion, med begränsad användning av privatfordon, lokala ekonomier har ersatt världshandeln och mer av produktionen sker genom manuellt, småskaligt hantverksinriktat arbete, så som det än idag ser ut i stora delar av världen, inte minst Italien där jag själv bor.
I det rakt motsatta hörnet finns det svarta alternativet, som ingen riktigt vill ha men många fruktar och många förbereder sig på. Energifrågan har lösts, men miljöeffekterna är fruktansvärda. Klimatet har skenat, kärnkraftshaverierna står som spån i backen , massutrotning av djur och växter är på gång och fler än ett fåtal menar att det är dags för människan att genomgå depopulationens stålbad. Detta är det ekofascistiska scenariot. Motivet till en hårt statlig eller global centralstyrning finns genom miljöeffekterna , medan den billiga energin gör upprätthållandet av kontrollapparaten möjlig. Det är ju inte var man som förtjänar billig el eller billiga bränslen. Detta reserveras för den kontrollerande statens poliskårer, medan energi- och klimatsyndare  hängs offentligt likt i dagens teokratier. Folk kommer att knorra mot övergreppen, de intellektuella kommer som vanligt att ta ut svängarna så mycket som de vågar, men under gnället kommer en tyst acceptans för utvecklingen att finnas, eftersom var och en i första hand kommer att försöka fokusera på sin egen överlevnad och kanske även se den överstatliga fascismen som kommen av nöden. ; det här scenariot känner jag mig mycket bekant med, eftersom det brukar avhandlas i var och varannan science fiction-roman av det dystopiska snittet, Notera dock att det är miljöfrågorna som provocerar fram den fascistiska läsningen, istället för tvärtom i det konspiratoriska scenariot, där fascisterna hittar på klimat - och miljökriser som inte är verkliga för att få lov att styra mänskligheten.
Inget av de här scenarierna är dock det som klimatforskarna i allmänhet själva tror på eller varnar för , utan det fjärde - att miljöeffekterna blir kraftiga och energin dyr. Detta är Armageddon. Allt går åt helvete och vi kan inget gör åt det, eftersom resurserna till samordnad aktivitet, eller ens den fysiska möjligheten att göra något saknas.
Så här ser spelplanen ut. Något av de här fyra alternativen kommer det att bli och om vi vill kan vi tillföra det femte , konspiratoriska - att miljöeffekterna inte blir så allvarliga, men att den politiska eliten kommer att försöka ge intrycket av att de är det, för att kunna styra folken enligt receptet problem - reaktion - fascistisk lösning

fredag 31 maj 2019

Om min ingång till klimatfrågan


Runt 2005 var jag inte särskilt insatt i klimatfrågan. Inte heller särskilt intresserad. Al Gores film hade jag inte hört talas om och mitt huvudsakliga miljöintresse handlade om resursfrågor och biodiversitet. Ur den synvinkeln hade jag redan tagit avstånd ifrån petroleumsamhället, som jag ser som en civilisationsförstörare av stora mått.
Jag behöver alltså inte klimatfrågan för att argumentera för varför vi skall fasa ut de fossila bränslena.
Eftersom jag är astronom i grunden väcktes mitt klimatintresse på allvar först genom Henrik Svensmarks bok De kylande stjärnorna. Han argumenterade för att kosmiska krafter låg bakom klimatförändringarna enligt ett resonemang som verkade troligt om kylande molnkärnor som ett resultat av kosmisk strålning. Jag tog frågan vidare till VoF där jag då var medlem och fick 6 akademiska avhandlingar som svar till varför frågan var riktigt väckt, men att effekterna var alldeles för svaga för att förklara dagens snabba klimatförändringar.
Och med den förklaringen lät jag mig nöja.
Nästa steg i orosupptrappningen var vetenskapsjournalisten Mark Lynas bok Sex Grader, som detaljerat berättar vad som kommer att hända OM planeten blir så pass mycket varmare.
Och det var skrämmande läsning.
Vid det laget hade jag hunnit börja lessna rejält på fanatismen och bristen på seriositet hos belackarsidan, den jag kallar klimatobstinat men vanligtvis går under benämningen klimatförnekare. Jag minns särskilt en flane på författarsidan kapitel1 som omotiverat vrålade om hockeyklubban i vart och vartannat inlägg där folk ville tala om annat. Dåligt pålästa, extremistiska och felaktigt framställda underlag dominerade "förnekarsidans" argumentation och jag trodde inte att de skulle få mer anhängare än EAP eller någon annan extremistgrupp i marginalen.
Den felanalys jag gjorde där var att förnekarsidan hade ett mycket starkt argument på sin sida som jag hade misstagit mig på.
Misstron mot myndigheter,.
Särskilt efter 9/11 fanns anledning att misstro allt som kom från USA - och Al Gore hade ju för fan varit amerikansk vicepresident.
Al Gore? Vem är han ? Har han gjort en video om klimatet?
2012 eller -13 såg jag den första gången, under min tid som klimatinformatör på ABF. Väl genomtänkt, personlig och väl värd uppmärksamheten. Även full med info om motståndarsidans sätt att arbeta med att försöka så tvivel angående vetenskapens landvinningar genom falska spekulationer och lösryckta faktaaunderlag. En teknik som genom tobaksindustrins förvillningskampanjer kommit familjen Gore till skada genom att de som tobaksodlare även lyckats dra in lungcancer i den närmaste familjekretesen.
Min respekt för Al Gore har bara ökat i takt med att motståndarsidan fortsatt att överösa honom och andra forskare, influencers och politiker med flåsigt förakt och löje och det är många gånger jag funderar över hur världen hade sett ut ifall han och inte George Bush vunnit valet i Florida - som kanske fick sitt slutresultat genom valmanipulation.
Nu skall jag gå ut och köpa tobak innan affärerna stänger

torsdag 30 maj 2019

Om skillnaden mellan vetenskap och naturfilosofi

Vad är skillnaden mellan naturfilosofi och naturvetenskap ?
Jo, skillnaden är att medan naturfilosofen tittar på månen och säger "undrar om inte den är gjord av blå ost"
så läser naturvetenskaparen in sig på tidigare upptäckter i ämnet, skaffar sig en examen, söker pengar till ett forskningsprojekt, framlägger tesen att månen är gjord av blå ost, undersöker frågan med hjälp av spektralanalyser av det reflekterade solljuset, avfärdar teorin eftersom den ej stämmer med experimentet, framlägger en ny teori, undersöker även den mot experiment, sammanställer resultatet i en avhandling, får den publicerad i en vetenskaplig journal, mottar kommentarer av kollegor som kritiskt låtit granska artikeln , korrigerar resultatet efter kritiken, framlägger nya slutsatser i en avhandling, får den godkänd i en granskning tillsammans med handledare och opponenter, för att slutligen kunna säga, med vetenskaplig stolthet, att månen till större delen består av oxiderade aluminiumsilikater,
På gatan berättar han för sin vän naturfilosofen om sina rön, varpå filosofen replikerar att det han har kommit fram till ej är korrekt, eftersom månen är gjord av blå ost.
- Inte enligt vetenskapen i alla fall, säger naturvetenskaparen , skakar på huvudet och går vidare
- Det finns olika åsikter om detta, ropar naturfilosofen misslynt, vänder på klacken och går till närmaste bar där han skanderar för raden av eftermiddagsdruckna gäster längs disken att hans vän naturvetenskaparen har blivit köpt av systemet och inte längre klarar av att ta en diskussion


söndag 3 februari 2019

Det finns en klimatfråga

När vi nu vet att planeten blir varmare på grund av mänskliga aktiviteter, främst förbränning av fossila bränslen och dessutom vet att
1) Detta är farligt
2) Det kanske går att stoppa
så är då frågan varför vi inte gemensamt försöker göra mer för att förhindra ett skenande´växthusklimat. Jag har ett par försök till svar på den frågan.
För det första är det svårt att som privatperson göra något för att förändra ett globalt skeende. Vi är alla födda in i denna situation och det som skulle behövas för att lösa den är ett gemensamt globalt ställningstagande som försvåras av faktorer som jag återkommer till nedan. Det enda som den enskilda personen kan göra är symbolhandlingar som att sluta flyga, åka bensindriven prívatbil eller äta kött, handlingar som då främst leder till att lugna det egna samvetet inifrån, samtidigt som kakafonin och de hånfulla skratten om hyckleri och miljömupperi från dem som inte vill förändra sin situation tilltar utifrån
För det andra så vet vi inte hur allvarlig risken är. Det kan vara så att mänskligheten utrotas inom 5 - 6 är pga explosiva metangasutsläpp från Arktis havsbotten, Det kan vara så att det blir lite jobbigt att bo vid kusten runt år 2050. Mellan dessa scenarier är allt möjligt., Orsaken till att vi inte vet exakt vad som kommer att ske är att vi inte har varit med om en global utrotning orsakad av oss själva tidigare. Allt vi kan göra är att skåda tillbaka på de geologiska lämningarna efter tidigare katastrofala klimatförändringar, orsakade av "naturliga " faktorer och försöka förstå vad en global temperaturhöjning på 2 - 10 grader skulle kunna leda till. Forskarna tenderar här att lägga sig på en mer oroad nivå än politikerna, eftersom de har god insyn i the Worst Case Scenarios, medan politikerna och deras uppdragsgivare inom finanseliten kortsiktigt tjänar på att fortsätta med business as usual så länge som möjligt.
Och då kommer vi in på nästa problem. Det finns två grupper som aktivt arbetar för att spela ner risken till att vara mindre allvarlig än vad forskarna tror. Dessa grupper är :
1) Det politiska etablissemanget
2) De vakengrupper som hatar det politiska etablissemanget
Etablissemanget och dess belackare har alltså drivits in i samma destruktiva fåra, men av var sin orsak. Politikernas motiv att spela ner riskerna med klimatförändringarna är att de är förpliktigade att avstå från att erkänna två viktiga fakta
a) De har inte den kontroll över händelseförloppen som de skulle behöva för att kunna göra något
b) De vet inte vad se skall göra.
Att gå till val på "Det kommer att gå åt helvete och vi vet inte vad vi skall göra åt det" är ingen vinnande valslogan. Alltså kör de istället fram två olika strategier i olika grad av förnekelse. De konservativa är värst med sin totala ignorans om att klimatfrågan skulle vara en risk över huvud taget. Här har de konservativa en fördel, därför att deras väljarkår huvudsakligen består av dumskallar som tror på vad som helst som gagnar dem själva och deras invanda världsbild. Värre är det för liberalerna som då skall sägas företräda både intelligentian och forskningseliten - med ett intresse av att lyfta klimatfrågan och den kapitalistiska finanseliten med dess kortsiktiga intresse av att tysta ner den. Resultatet blir en skvader, den som vi känner som:
- VI har tio år på oss att lösa problemen om vi ger politikerna full och global kontroll över vår konsumtion och låter dem höja de skatter de behöver för att samtidigt kunna rädda planeten, öka tillväxten och se till att finanseliten sitter säkert i båten.
Det är då detta senare lösningsförslag som triggar vakengrupperna till att tro att hela klimatfrågan är bluff och båg. Politikerna söker efter en orsak till att förslava oss med skatter , restriktioner och konsumtionsförbud för att ge sig själva och finanseliten mera makt. Alltså är klimatforskarna köpta och hela klimatfrågan en bluff skapad av NWO for att förslava alla fåren inom valmanskårerna
Detta förstår då även oljeindustrin som följdriktigt pumpar in stora belopp i att sprida falska memes för att hetsa "systemkritikerna" till att skapa det politiska motstånd som behövs för att de skall kunna leverera vinst några ytterligare kvartalsrapporter
Det är alltid tryggt att kunna säga till sig själv att larmrapporter beror på att någon- eliten eller kommersen försöker lura en. Haken i detta fall är att larmrapporterna ej kommer från politiker eller media i första hand, utan från forskarvärlden själv. Och denna forskarvärld driver politikerna framför sig för att skapa motåtgärder mot klimatförändringarna, medan kritikerna inom vakenrörelsen som femtekolonnare ropar ut att det skulle vara på motsatt sätt, att politikerna köper forskarna för att ljuga om sina resultat.
Så tyvärr är det så att politikerna ej har skapat AGW-teorin om klimatförändringarna för att gynna sig själva. skydda finanseliten och förslava väljarkåren . Sanningen är att forskarna befarar att civilisationen och kanske hela mänskligheten håller på att koka ihjäl sig själv, medan politikerna försöker göra något åt det.
Samtidigt som de också försöker gynna sig själva. skydda finanseliten och förslava väljarkåren .
Det gör de alltid.