söndag 16 juni 2019

Om framsyntheten hos Herrljunga Elektriska AB

Under min tid i politiken träffade jag en del inspirerande personer som ruckade mina föreställningar om vad en offentlig tjänsteman eller företagsledare kunde ha för tankar och målsättningar. En av dem var Herrljunga Elektriskas VD Anders Manikoff.
Då det kommunala elbolaget engagerade sig märkbart i omställningsarbetet till en fossilenergifri kommun och även ställde upp som partner i en studie om hur jordbruket i kommunen skulle kunna göras fri fritt från fossila bränslen , passade jag på att fråga VD:n vad som var motorn bakom hans engagemang. Hans svar var fritt citerat:
"Herrljunga Elektriska är ett industriföretag verksamt i en jordbruksbygd. Jordbrukarsamhället har funnits i 6 000 år. Mitt mål är att industrisamhället skall kunna fortgå minst lika länge"

Om världens politiker, ekonomer och industriledare hade haft 1 procent av den målsättningen hade vår värld idag sett mycket annorlunda ut

lördag 1 juni 2019

En analys av klimatfrågan och dess politiska konsekvenser

Klimat och miljöfrågorna går att dela in i två led som ej bör sammanblandas - de deskriptiva och de preskriptiva.
De deskriptiva ställer frågan - hur ser det ut. De preskriptiva ger svaren - vad bör göras.
Klimatvetenskapens roll är att ge det deskriptiva svaret. Politikens roll är att behandla de preskriptiva frågorna. Sammanblandningen kommer dels när vetenskapsmän säger att "det här måste göras" . Det måste det inte alls, eftersom politiken bestämmer vad som skall göras, inte vetenskapen. Vetenskapen kan möjligen komma med konsekvensinriktade för slag av typen att "Om vi vill att... så behöver vi". MEn det är fortfarande politikens roll att ge svaret på vad vi vill och därmed vad vi behöver göra. Den andra sammanblandningen kommer från misstankar om politisk styrning av vetenskapen - "det här resultatet skall ni komma fram till, för det behöver vi" Detta är även grunden för den konspiratoriska hypotesen, att klimatfrågan skulle vara en bluff beställd av politikerna.
Det är här jag har valt att sätta ner foten och det av flera anledningar. För det första är kritiken mot det vetenskapliga bygget på alldeles för låg nivå, rent av uselt och amatörmässigt- För det andra är tanken på en politiskt kontrollerad vetenskap alldeles för snårig, Utifrån min egen erfarenhet av fältet vill jag gång på gång skrika inombords - "Nej, nej, nej - det fungerar inte så". Jag vet att denna kamp är meningslös , eftersom de som har bestämt sig för att vetenskapen styrs av en enda stor konspiration inte kommer att ändra på sig, lika lite som de som bestämt sig för att vi aldrig besökte månen, att Lyndon B Johnson mördade Kennedy, att Francis Bacon i själva verket var Shakespeare , att WTC-tornen sprängdes av Israel, CIA, illuminati, Vad som helst inte kommer att överge sin favoritteori vilka fakta som än presenteras.
Jag är alltså klar med den delen av debatten och enbart intresserad av att analysera den deskriptiva frågan på det sätt den är ämnad att göra - med vetenskapliga metoder.
När vi gör detta kommer vi fram till att två frågor av fyra är besvara de med säkerhet och två osäkrare frågor återstår:
1) Blir det varmare - JA
2) Orsakas det av mänsklig aktivitet ? - JA
3) Hur allvarligt är det ? Vi vet inte
4) Går det att göra något åt det ? VI vet inte
Två frågor om klimatförändringarna, artutarmningen, jordförstörelsen. giftutsläppen, befolkningstillväxten, resursbristerna mm återstår alltså att besvara.
3) Hur allvarligt är det ?
4) Går det att göra något åt det ?
Istället för att försöka ge det rätta svaret tänker jag måla upp en fyrfälting lånad av David Jonstad från hans föreläsningar om boken Kollaps. Där delar han in de olika framtidsscenarierna längs två axlar:
x) Hur mycket kommer energin att kosta i framtiden ?
y) Hur allvarliga kommer miljöeffekterna att bli?
Istället för att säga vilken politisk lösning vi bör välja , menar Jonstad att de svaren på ovanstående frågor kommer att ge de reala förutsättningarna för vilken politik som kommer att föras. Politiken kommer att låta sig anpassas efter verkligheten, inte tvärt om.
I det allra gynnsammaste scenariot , vi kan kalla det för Business as Usual har energifrågan lösts på ett tillfredsställande sätt efter utfasningen av de fossila bränslena, som oavsett om de är farliga för klimatet eller inte utgör en ändlig resurs som kommer att låta sig fasas ut av sig själva. Under business as usual har miljöeffekterna blivit små, medan energipriset har lyckats hållas nere enorm utvecklandet av ny teknik och då går tankarna främst till den fjärde generationens bridreaktorer. (låt oss glömma teorierna om Teslas fria energi etc för en stund, eftersom de ej hör verkligheten till) . Med dessa förutsättningar kan vi fortsätta att utveckla konsumtionssamhället en stund till ungefär som idag, tills andra råvaruresurser börjar sina, med en fri, libertariansk eller nyliberal marknadsekonomi. Det är detta scenario som den politiska socialliberala majoriteten hoppas på.
I nästa scenario som vi kan kalla för Tillbaka till Bullerbyn har miljöeffekterna blivit små, men energin blivit dyr. Detta är den gröna rörelsens favoritscenario. Oljan fasades ut i tid, sol och vind räddade klimatet. Uppvärmningen blev inte så kraftig som befarat, haven rensades från plaster, källsortering råder, men energi är dyrt som fan och folk har fått återgå till ett enklare liv, utan högkonsumtion, med begränsad användning av privatfordon, lokala ekonomier har ersatt världshandeln och mer av produktionen sker genom manuellt, småskaligt hantverksinriktat arbete, så som det än idag ser ut i stora delar av världen, inte minst Italien där jag själv bor.
I det rakt motsatta hörnet finns det svarta alternativet, som ingen riktigt vill ha men många fruktar och många förbereder sig på. Energifrågan har lösts, men miljöeffekterna är fruktansvärda. Klimatet har skenat, kärnkraftshaverierna står som spån i backen , massutrotning av djur och växter är på gång och fler än ett fåtal menar att det är dags för människan att genomgå depopulationens stålbad. Detta är det ekofascistiska scenariot. Motivet till en hårt statlig eller global centralstyrning finns genom miljöeffekterna , medan den billiga energin gör upprätthållandet av kontrollapparaten möjlig. Det är ju inte var man som förtjänar billig el eller billiga bränslen. Detta reserveras för den kontrollerande statens poliskårer, medan energi- och klimatsyndare  hängs offentligt likt i dagens teokratier. Folk kommer att knorra mot övergreppen, de intellektuella kommer som vanligt att ta ut svängarna så mycket som de vågar, men under gnället kommer en tyst acceptans för utvecklingen att finnas, eftersom var och en i första hand kommer att försöka fokusera på sin egen överlevnad och kanske även se den överstatliga fascismen som kommen av nöden. ; det här scenariot känner jag mig mycket bekant med, eftersom det brukar avhandlas i var och varannan science fiction-roman av det dystopiska snittet, Notera dock att det är miljöfrågorna som provocerar fram den fascistiska läsningen, istället för tvärtom i det konspiratoriska scenariot, där fascisterna hittar på klimat - och miljökriser som inte är verkliga för att få lov att styra mänskligheten.
Inget av de här scenarierna är dock det som klimatforskarna i allmänhet själva tror på eller varnar för , utan det fjärde - att miljöeffekterna blir kraftiga och energin dyr. Detta är Armageddon. Allt går åt helvete och vi kan inget gör åt det, eftersom resurserna till samordnad aktivitet, eller ens den fysiska möjligheten att göra något saknas.
Så här ser spelplanen ut. Något av de här fyra alternativen kommer det att bli och om vi vill kan vi tillföra det femte , konspiratoriska - att miljöeffekterna inte blir så allvarliga, men att den politiska eliten kommer att försöka ge intrycket av att de är det, för att kunna styra folken enligt receptet problem - reaktion - fascistisk lösning

fredag 31 maj 2019

Om min ingång till klimatfrågan


Runt 2005 var jag inte särskilt insatt i klimatfrågan. Inte heller särskilt intresserad. Al Gores film hade jag inte hört talas om och mitt huvudsakliga miljöintresse handlade om resursfrågor och biodiversitet. Ur den synvinkeln hade jag redan tagit avstånd ifrån petroleumsamhället, som jag ser som en civilisationsförstörare av stora mått.
Jag behöver alltså inte klimatfrågan för att argumentera för varför vi skall fasa ut de fossila bränslena.
Eftersom jag är astronom i grunden väcktes mitt klimatintresse på allvar först genom Henrik Svensmarks bok De kylande stjärnorna. Han argumenterade för att kosmiska krafter låg bakom klimatförändringarna enligt ett resonemang som verkade troligt om kylande molnkärnor som ett resultat av kosmisk strålning. Jag tog frågan vidare till VoF där jag då var medlem och fick 6 akademiska avhandlingar som svar till varför frågan var riktigt väckt, men att effekterna var alldeles för svaga för att förklara dagens snabba klimatförändringar.
Och med den förklaringen lät jag mig nöja.
Nästa steg i orosupptrappningen var vetenskapsjournalisten Mark Lynas bok Sex Grader, som detaljerat berättar vad som kommer att hända OM planeten blir så pass mycket varmare.
Och det var skrämmande läsning.
Vid det laget hade jag hunnit börja lessna rejält på fanatismen och bristen på seriositet hos belackarsidan, den jag kallar klimatobstinat men vanligtvis går under benämningen klimatförnekare. Jag minns särskilt en flane på författarsidan kapitel1 som omotiverat vrålade om hockeyklubban i vart och vartannat inlägg där folk ville tala om annat. Dåligt pålästa, extremistiska och felaktigt framställda underlag dominerade "förnekarsidans" argumentation och jag trodde inte att de skulle få mer anhängare än EAP eller någon annan extremistgrupp i marginalen.
Den felanalys jag gjorde där var att förnekarsidan hade ett mycket starkt argument på sin sida som jag hade misstagit mig på.
Misstron mot myndigheter,.
Särskilt efter 9/11 fanns anledning att misstro allt som kom från USA - och Al Gore hade ju för fan varit amerikansk vicepresident.
Al Gore? Vem är han ? Har han gjort en video om klimatet?
2012 eller -13 såg jag den första gången, under min tid som klimatinformatör på ABF. Väl genomtänkt, personlig och väl värd uppmärksamheten. Även full med info om motståndarsidans sätt att arbeta med att försöka så tvivel angående vetenskapens landvinningar genom falska spekulationer och lösryckta faktaaunderlag. En teknik som genom tobaksindustrins förvillningskampanjer kommit familjen Gore till skada genom att de som tobaksodlare även lyckats dra in lungcancer i den närmaste familjekretesen.
Min respekt för Al Gore har bara ökat i takt med att motståndarsidan fortsatt att överösa honom och andra forskare, influencers och politiker med flåsigt förakt och löje och det är många gånger jag funderar över hur världen hade sett ut ifall han och inte George Bush vunnit valet i Florida - som kanske fick sitt slutresultat genom valmanipulation.
Nu skall jag gå ut och köpa tobak innan affärerna stänger

torsdag 30 maj 2019

Om skillnaden mellan vetenskap och naturfilosofi

Vad är skillnaden mellan naturfilosofi och naturvetenskap ?
Jo, skillnaden är att medan naturfilosofen tittar på månen och säger "undrar om inte den är gjord av blå ost"
så läser naturvetenskaparen in sig på tidigare upptäckter i ämnet, skaffar sig en examen, söker pengar till ett forskningsprojekt, framlägger tesen att månen är gjord av blå ost, undersöker frågan med hjälp av spektralanalyser av det reflekterade solljuset, avfärdar teorin eftersom den ej stämmer med experimentet, framlägger en ny teori, undersöker även den mot experiment, sammanställer resultatet i en avhandling, får den publicerad i en vetenskaplig journal, mottar kommentarer av kollegor som kritiskt låtit granska artikeln , korrigerar resultatet efter kritiken, framlägger nya slutsatser i en avhandling, får den godkänd i en granskning tillsammans med handledare och opponenter, för att slutligen kunna säga, med vetenskaplig stolthet, att månen till större delen består av oxiderade aluminiumsilikater,
På gatan berättar han för sin vän naturfilosofen om sina rön, varpå filosofen replikerar att det han har kommit fram till ej är korrekt, eftersom månen är gjord av blå ost.
- Inte enligt vetenskapen i alla fall, säger naturvetenskaparen , skakar på huvudet och går vidare
- Det finns olika åsikter om detta, ropar naturfilosofen misslynt, vänder på klacken och går till närmaste bar där han skanderar för raden av eftermiddagsdruckna gäster längs disken att hans vän naturvetenskaparen har blivit köpt av systemet och inte längre klarar av att ta en diskussion


söndag 3 februari 2019

Det finns en klimatfråga

När vi nu vet att planeten blir varmare på grund av mänskliga aktiviteter, främst förbränning av fossila bränslen och dessutom vet att
1) Detta är farligt
2) Det kanske går att stoppa
så är då frågan varför vi inte gemensamt försöker göra mer för att förhindra ett skenande´växthusklimat. Jag har ett par försök till svar på den frågan.
För det första är det svårt att som privatperson göra något för att förändra ett globalt skeende. Vi är alla födda in i denna situation och det som skulle behövas för att lösa den är ett gemensamt globalt ställningstagande som försvåras av faktorer som jag återkommer till nedan. Det enda som den enskilda personen kan göra är symbolhandlingar som att sluta flyga, åka bensindriven prívatbil eller äta kött, handlingar som då främst leder till att lugna det egna samvetet inifrån, samtidigt som kakafonin och de hånfulla skratten om hyckleri och miljömupperi från dem som inte vill förändra sin situation tilltar utifrån
För det andra så vet vi inte hur allvarlig risken är. Det kan vara så att mänskligheten utrotas inom 5 - 6 är pga explosiva metangasutsläpp från Arktis havsbotten, Det kan vara så att det blir lite jobbigt att bo vid kusten runt år 2050. Mellan dessa scenarier är allt möjligt., Orsaken till att vi inte vet exakt vad som kommer att ske är att vi inte har varit med om en global utrotning orsakad av oss själva tidigare. Allt vi kan göra är att skåda tillbaka på de geologiska lämningarna efter tidigare katastrofala klimatförändringar, orsakade av "naturliga " faktorer och försöka förstå vad en global temperaturhöjning på 2 - 10 grader skulle kunna leda till. Forskarna tenderar här att lägga sig på en mer oroad nivå än politikerna, eftersom de har god insyn i the Worst Case Scenarios, medan politikerna och deras uppdragsgivare inom finanseliten kortsiktigt tjänar på att fortsätta med business as usual så länge som möjligt.
Och då kommer vi in på nästa problem. Det finns två grupper som aktivt arbetar för att spela ner risken till att vara mindre allvarlig än vad forskarna tror. Dessa grupper är :
1) Det politiska etablissemanget
2) De vakengrupper som hatar det politiska etablissemanget
Etablissemanget och dess belackare har alltså drivits in i samma destruktiva fåra, men av var sin orsak. Politikernas motiv att spela ner riskerna med klimatförändringarna är att de är förpliktigade att avstå från att erkänna två viktiga fakta
a) De har inte den kontroll över händelseförloppen som de skulle behöva för att kunna göra något
b) De vet inte vad se skall göra.
Att gå till val på "Det kommer att gå åt helvete och vi vet inte vad vi skall göra åt det" är ingen vinnande valslogan. Alltså kör de istället fram två olika strategier i olika grad av förnekelse. De konservativa är värst med sin totala ignorans om att klimatfrågan skulle vara en risk över huvud taget. Här har de konservativa en fördel, därför att deras väljarkår huvudsakligen består av dumskallar som tror på vad som helst som gagnar dem själva och deras invanda världsbild. Värre är det för liberalerna som då skall sägas företräda både intelligentian och forskningseliten - med ett intresse av att lyfta klimatfrågan och den kapitalistiska finanseliten med dess kortsiktiga intresse av att tysta ner den. Resultatet blir en skvader, den som vi känner som:
- VI har tio år på oss att lösa problemen om vi ger politikerna full och global kontroll över vår konsumtion och låter dem höja de skatter de behöver för att samtidigt kunna rädda planeten, öka tillväxten och se till att finanseliten sitter säkert i båten.
Det är då detta senare lösningsförslag som triggar vakengrupperna till att tro att hela klimatfrågan är bluff och båg. Politikerna söker efter en orsak till att förslava oss med skatter , restriktioner och konsumtionsförbud för att ge sig själva och finanseliten mera makt. Alltså är klimatforskarna köpta och hela klimatfrågan en bluff skapad av NWO for att förslava alla fåren inom valmanskårerna
Detta förstår då även oljeindustrin som följdriktigt pumpar in stora belopp i att sprida falska memes för att hetsa "systemkritikerna" till att skapa det politiska motstånd som behövs för att de skall kunna leverera vinst några ytterligare kvartalsrapporter
Det är alltid tryggt att kunna säga till sig själv att larmrapporter beror på att någon- eliten eller kommersen försöker lura en. Haken i detta fall är att larmrapporterna ej kommer från politiker eller media i första hand, utan från forskarvärlden själv. Och denna forskarvärld driver politikerna framför sig för att skapa motåtgärder mot klimatförändringarna, medan kritikerna inom vakenrörelsen som femtekolonnare ropar ut att det skulle vara på motsatt sätt, att politikerna köper forskarna för att ljuga om sina resultat.
Så tyvärr är det så att politikerna ej har skapat AGW-teorin om klimatförändringarna för att gynna sig själva. skydda finanseliten och förslava väljarkåren . Sanningen är att forskarna befarar att civilisationen och kanske hela mänskligheten håller på att koka ihjäl sig själv, medan politikerna försöker göra något åt det.
Samtidigt som de också försöker gynna sig själva. skydda finanseliten och förslava väljarkåren .
Det gör de alltid.

söndag 20 januari 2019

Which horse shall you play on?

So after having told that I had been this chairman of a bank with the personal responsibility of 50 000 000 € I got this question what I had learned from this experience of being inside at the heart of the financial industry.
I am afraid that I totally misunderstood the question.
I answered that to my knowledge the banks and the financial industry are a band of hungry wolves, howling at the cold and gloomy monetary moon, feeding their greed with our hopes and aspirations, that the true essence of the fairy tale the Wizard of Oz is that they like the great Mage are all fakes, that their postures of grandeur is a little more than a midgets play with veils and mirrors, to give the impression that we are small and powerless, put in eternal dept to their immense richnesses, while the truth being is that we are the Hearts of Gold while the heart of the financial market not being even a Heart of Darkness in the sense of Joseph Conrads cruel vision, but an abyss of emptiness, falling eternally downwords just to meet and reflect the bottom of our own hopes and desperations.*
Well that was not how the question was supposed to be interpreted. The real question was - what should I do to partake in all this gathered richnesses, no matter what lies behind their true essence.
Or more shortly - which horse am I going to bet on in the coming sunday race.
Well... for the first I must say that if I knew that I would not give away the tip easily, because I would play on that horse myself, so giving you that advice would just lower the odds to my own disadvantage. More likely, I would give you a false tip to lead you astray, so for gods sake , do not take for granted what other people are telling you - do your own homework, because it is in knowing the market and furthermost having the right connections the real strenght lies, because the daily shape of the horses changes rapidly. And be prepared that this knowledge will cost you, since noone is giving away their profitable truths about the financial market easily.
The only thing I can say is that at the end of the day, the greatest winner of them all will be the owners of the hippodromo, because the game is rigged towards their benefit. The sum of the losses is always greater than the sum of the gains, and the difference is landing with great precision right in the pockets of the owners of the game, for all sake, find out where they live, steal their cars and furniture, extort them on the code numbers to their swiss bank accounts or marry their useless sons or daughters in the hope of getting your fair share of their richnesses, I do not care, since my primary ambition is to keep my head clear , my hands washed clean like Pilates and my heart in a somewhat good shape to solve the real napoletan mystery.
How to keep the hope alive over another nightfall.

torsdag 11 oktober 2018

Well punk - do you feel lucky?

Civilisationer har kollapsat förut. Det vet vi, eftersom vi hittar spåren efter dem.
Det mest berömda verkliga exemplet är kanske Mayakulturen, där gigantiska rikt utvecklade stenstäder plötsligt övergavs åt djungeln för att aldrig mer befolkas. Ödet den gången verkar vara som ofta annars, överutnyttjande av naturresurser och klimatförändringar vilka eroderade undan samhällenas försörjningsbas.
Jag skrev verkliga, eftersom vi har ett ännu mer känt exempel vilket förlorar sig i mytens skimmer. Jag tänker på Platons sedelärande historia om Atlantis, kontinenten som gick under pga människans oförsiktiga hanterande av naturkrafterna.
De exemplen, liksom andra mindre kända eller omfattande som Harappakulturen, Påskön och Vikingabosättningen på Västgrönland har det gemensamma att de har varit plötsliga, men lokala. Det är livsbetingelserna på en plats som har ödelagts, inte livet på planeten som sådan. Människorna har kunnat flytta sig vidare för att överleva på andra ställen. Att påstå att vår nuvarande civilisation kommer att braka samman är därför en lågoddsare jämfört med påståendet att mänskligheten som art kommer att försvinna från jordens yta , kanske på så kort tid som 10 år. Det är ett extraordinärt påstående och extraordinära påståenden behöver extraordinära bevis för att kunna tas på allvar.
För att förstå bakgrunden till den vetenskapliga domedagsutsagan om mänsklighetens snara undergång bör man hålla ett par saker i huvudet och det är
1) Nej, vetenskapen kan ej se in i framtiden
2) Nej, vetenskapspersoner lägger aldrig eller sällan fram teorier eller prognoser på lösan grund, eftersom de snabbt då kunde avslöjas av andra vetenskapspersoner på samma kunskapsnivå
Summan av ovanstående blir då att vetenskapliga prognoser om kommande katastrofer inte behöver vara säkra - men befogade för att få någon som helst gensvar inom kunskapssamhället.
Teorin om NTHE - Near Term Human Extinction bygger i sin tur på en annan teori - Abrupt Climate Change. ACC skiljer sig ifrån dagens linjära klimatförändring som talar om stigande havsytenivåer på 50 års sikt eller mer genom att klimatet på global skala snabbt . dvs inom loppet av ett par år, närmar sig de nivåer där mänskligheten som art inte någonstans finner lämpliga miljöer för överlevnad. Denna abrupta förändring orsakas i sin tur av ekologiska triggers, dvs processer som plötsligt drar igång och förändrar klimatet dramatiskt, ungefär som nedslaget av en asteroid eller ett gigantiskt utbrott av supervulkaner.
Medan dessa två nämnda naturkatastrofer visserligen är verkliga och har orsakat massutdöenden på planeten tidigare är de omöjliga att förutse och kan därför lämnas till högen "låt var dag ha sin egen plåga" så är triggerpunkterna för ACC väl kända och beräkningsbara. De två främsta av dem är the Blue Ocean Event och the Methan hydroxide seafloor explosions. Och för båda två är klimatutvecklingen på Arktis avgörande
Blue Ocean Event innebär att havsisen på Nordpolen försvinner. Denna händelse har legat i prognos nu ett antal år men har ännu inte inträffat. Då isen i Arktis visat sig inte velat lägga till denna höst, utan snabbt närmar sig ett nytt årstidsminimum, velket kanske inträffar redan i början av nästa vecka finns det anledning att följa isutvecklingen där noga. Ett isfritt Arktis är en trigger av två skäl. Dels försvinner temperaturregulatorn i Arktis, vilket kan få plusgraderna där att börja skena, ungefär som när kylelementen tas ur kylväskan på campingresan, medan maten lämnas kvar. Dels ökar värmeupptagningen från solen när det blåa havet träffas istället för den vita isen, vilket ytterligare skjuter på uppvärmningen av området.
Den andra effekten blir då en följd av den första. Om den vet vi mindre och då den innehåller en högre grad av osäkerhjet kan vi inte säga exakt vilken verkan den får, bara studera hur fenomenet utvecklas över tid. Stora mängder metan, skapade på samma sätt som den fossila oljan ligger på Ishavets botten i fast , frusen form samt i Sibiriens tundra. Börjar dessa lager lösa upp sig pga ökade temperaturer kommer atmosfären raskt att få ett tillskott av stora mängder metan, en växthusgas 24 ggr mer potent än koldioxiden.
Skulle detta inträffa kommer den globala temperaturen i ett steg att raka ett par grader till uppåt och inom loppet av ett par år skulle vi kunna se en temperaturhöjning större än de 1,6 grader som vi hittills lyckats värma upp planeten med sedan industrialismens början. I det läget börjar jordbruksarealer jorden runt att ödeläggas pga mikrolivets och växtlighetens känslighet för snabba klimatstörningar och vi får skördemisslyckanden på global skala. Detta kan - eller kommer att leda till en kollaps för industrisamhället vilket då snabbt leder till en temperaturhöjning på ytterligare 2 grader pga att aerosolerna, dvs luftens svavelföroreningar som dagligen upprätthålls genom industriell aktivitet och ger ett skyddande paraply mot solinstrålningen avtar inom ett par veckor. Om vi på det lägger positiva feedbacks som den ökande mängden vattenånga i atmosfären vid ökad temperatur kan vi summera ihop en global temperaturökning på runt 10 grader globalt - och det överlever inga organismer större än kackerlackor i längden och inte många mindre heller.
Nu är det inte säkert att detta kommer att ske. Men det är sannolikt att det kan komma att ske i ett worst case scernario inom ramen för den kunskap som den naturvetenskapliga forskningen ger oss. Så i det läget kanske vi inte skall oroa oss så mycket för om det blir en vänsterregering eller en högerregering med eller utan Åkesson som får lägga statsbudget nästa år, det vi istället bör göra är att sätta på Dirty Harry med Clint Eastwood för att gång på gång lyssna på de magiska orden
"Did he fire six shots or only five?" Well to tell you the truth in all this excitement I kinda lost track myself. But being this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world and would blow your head clean off, you've gotta ask yourself one question: "Do I feel lucky?" Well, do ya, punk?