måndag 30 januari 2012

Ofredande kåtgubbe skjuten på förskola utanför Vårgårda

En kåtgubbe har sprungit omkring och ofredat skolbarn i Asklanda, meddelade Alingsåstidningen den 13 januari i år. Detta kan tyckas vara vardagsmat, men då kåtgubben visat sig vara av tjädersläktet har fallet rönt viss uppmärksamhet. Då biologen som uppdragits att fånga in den inte lyckades med sitt uppsåt så skyndsamt som det var önskat beslöt rektor Liselott Pyrèn att fågeln skulle skjutas. Fåglar är inga bra lekkamrater för barn och dessutom bajsade den i sandlådorna,.

Kan inte jägarförbunden dela ut en hedersmedalj eller något till denna rediga kvinna som återigen visat att det inte finns några relationsfrågor mellan djur och människor som inte kan lösas med hjälp av gevärspipan.