söndag 26 juli 2015

Befria oss från den kollektivistiska tvångströjan

Anarkisten Murray Bookchin ( som uppfann konceptet intersektionalitet långt innan någon universitetslektor i USA kommit att tänka på termen) skrev något mycket tänkvärt om vänstervågen på 1970-talet i boken Ekologi & Anarki

Kontentan var denna - Studentrevolten i Paris, The Summer of Love, Woodstock och övriga ungdomsrevolter på 1960-talet var ett medelklassuppror bland ungdomen. De hade inte en ekonomisk arbetarklassförankring på det sätt marxisterna drömde om, utan de riktade sig mot den tidens förstockade moralkonservatism bland föräldragenerationen. Men upp ur sina källare steg då de marxistleninistiska zombierna som legat på lur sedan 1940-talet då den klassiska arbetarrörelsen dog undan för andra världskrigets fasor. De hade uthärdat det kalla kriget i tystnad och såg nu sin chans. Politisera ungdomsrevolten och skaffa en ny bas för ett marxistleninistiskt maktövertagande. Och därmed dräptes Parisvåren i svulstiga slagord, mötesprotokoll och interna partiförföljelser
Jag har liknande funderingar om det feministiska uppsvinget i Sverige på 1990-talet efter Berlinmurens fall. Flera marxistiska tänkare har berättat om sin chock när de till slut var tvungna att inse att Ceaucesku var en diktator, att Gulag fanns och att murens syfte var att hålla folk inspärrade, inte att stänga Väst ute. Eftersom liberalismen nu hade segrat och historien hade dött, lyfte de marxistiska zombisarna över sin polariserande energi från klassen till könet och fortsatte dela upp världen i förtryckare och förtryckta, överordnade och underordnade med sig själva som nobla hjälpare, som en könsmaktsstrukturernas nemesis och vita palatiner i kampen mot det (delvis) påhittade patriarkatet, allt för att fortsätta att hålla sig själva i rörelse även efter murens fall (för levande kan man väl inte kalla dem)

Är det då inte på tiden nu att vi befriar jämställdhetskampen från den kollektivistiska , polariserande tvångströjan och inriktar oss på att skapa ett sant individualistiskt och rättssäkert samhälle , där alla har samma rättigheter och skyldigheter oberoende av etnicitet, kön och partibok, väl medveten om klasstrukturens och penningväsendets hämmande inverkan på det individualistiska förverkligandets möjligheter? Jag bara undrar.

lördag 18 juli 2015

Jag är Brahman

Efter kl 24:00 orkar jag för det mesta inte hålla tillbaka min himmelska sida längre. Då uppgår jag i Brahman och då brukar det sluta så här:

  • Jorden är 4-5 miljarder år gammal och mänskligheten är ett par miljoner, säger de som vet. Jag lyssnar på dem som tror sig veta och allt de vet är det jag vet, ty jag är Brahman och till mig kommer alla sagor om mig själv för att låta sig berättas
  • Christian Oscarson Men skriftkulturerna är bara ca 10000 år och eld har inte människa kunnat göra så länge och Sveriges historia är väl bara ca tusen år dvs. som vi har nedskrivet. Är vi ett kulturfolk jämfört med kineser, egyptier, sumerer, perser, greker osv.?
  • Jerker Nordlund All kultur är slöjor och dimmor. Brahman ser igenom detta, ty runt Brahman seglar orden som måsar och tankarna glider runt som moln. Brahman betraktar dem alla såsom sig själv, men är även skild från dem, ty dess form är Maya och endast deras innehåll är Brahman och innehållet är tomhet i det Nu som är Brahmans betraktande av tingen
  • Jerker Nordlund De gamla religionerna går och de nya religionerna kommer. Jag skriver dem alla och de nya böckerna skriver av svärtan från de gamlas aska. Jag vet detta, ty jag är Brahman och alla de profeter som någonsin sett sig själva genom mig letar och trevar i sina hjärnvindlingars vrår efter de ord jag ger dem för att beskriva min härlighet till människorna