torsdag 12 juni 2014

Sommardikt om de och dem.

Till Emina

Skillnaden mellan de och dem
Beror på vem som gör vad med vem
De kan ha svårt att hitta dem
Om dem som de skall gå till har bytt sitt hem
Ibland kan de och dem lösa samma problem 
Som med de som vet för lite om dem som kom i kläm
Eller de som vet för mycket om de som stal en lem
Dem som är där objektsform, medan de som ett attribut
Nu blev det så jobbigt att dikten får va slut.

Sommardikt om här och nu.

När var du var?
Här. Fast inte då.
Fast ändå.