måndag 29 juni 2009

Jag är omgiven av Gudar.

Mitt i all den sorg, vämjelse och bitterhet som stundtals övermannar mig känner jag en djup tacksamhet inför livet, mig själv och människorna. Denna tacksamhet går aldrig över eller minskar i styrka, den bara växer och jag tror att dess namn är sällhet.