måndag 3 februari 2014

Karl Deutchers tankar om etniciteten


I de mindre seriösa diskussionsgrupperna där rasismen häckar ältas en upprörd förvirring runt begreppen etnicitet och medborgarskap. Man blir inte etnisk svensk bara för att man blir svensk medborgare vrålar de upprörda nationalisterna.

Alldeles riktigt. Och? Vem har påstått något annat? För att ytterligare bringa reda i terminologin har jag funnit att sociologen Karl Deutchers definition av etnicitet är användbar. Han delar in den etniska identifikationen i tre nivåer:

1) Etnisk grupp: Personer som ENLIGT OMGIVNINGEN kan grupperas enligt gemensamma karaktärsdrag. De behöver inte själva se sig som en grupp. (exempelvis vissa musikälskande ungdomsgrupper)

2) Kulturgemenskap: Grupp som utvecklat en medvetenhet om sin etnicitet och definierar sig genom den (exempelvis romer)

3) Nation(alitet): Grupp som ställer politiska krav utifrån sin etnicitet (exempelvis samerna)

Därtill kommer medborgarskapet. Svenskheten finns på alla fyra nivåerna. Tänk vad lätt det är att förstå världen om man tänker efter lite.