söndag 3 februari 2019

Det finns en klimatfråga

När vi nu vet att planeten blir varmare på grund av mänskliga aktiviteter, främst förbränning av fossila bränslen och dessutom vet att
1) Detta är farligt
2) Det kanske går att stoppa
så är då frågan varför vi inte gemensamt försöker göra mer för att förhindra ett skenande´växthusklimat. Jag har ett par försök till svar på den frågan.
För det första är det svårt att som privatperson göra något för att förändra ett globalt skeende. Vi är alla födda in i denna situation och det som skulle behövas för att lösa den är ett gemensamt globalt ställningstagande som försvåras av faktorer som jag återkommer till nedan. Det enda som den enskilda personen kan göra är symbolhandlingar som att sluta flyga, åka bensindriven prívatbil eller äta kött, handlingar som då främst leder till att lugna det egna samvetet inifrån, samtidigt som kakafonin och de hånfulla skratten om hyckleri och miljömupperi från dem som inte vill förändra sin situation tilltar utifrån
För det andra så vet vi inte hur allvarlig risken är. Det kan vara så att mänskligheten utrotas inom 5 - 6 är pga explosiva metangasutsläpp från Arktis havsbotten, Det kan vara så att det blir lite jobbigt att bo vid kusten runt år 2050. Mellan dessa scenarier är allt möjligt., Orsaken till att vi inte vet exakt vad som kommer att ske är att vi inte har varit med om en global utrotning orsakad av oss själva tidigare. Allt vi kan göra är att skåda tillbaka på de geologiska lämningarna efter tidigare katastrofala klimatförändringar, orsakade av "naturliga " faktorer och försöka förstå vad en global temperaturhöjning på 2 - 10 grader skulle kunna leda till. Forskarna tenderar här att lägga sig på en mer oroad nivå än politikerna, eftersom de har god insyn i the Worst Case Scenarios, medan politikerna och deras uppdragsgivare inom finanseliten kortsiktigt tjänar på att fortsätta med business as usual så länge som möjligt.
Och då kommer vi in på nästa problem. Det finns två grupper som aktivt arbetar för att spela ner risken till att vara mindre allvarlig än vad forskarna tror. Dessa grupper är :
1) Det politiska etablissemanget
2) De vakengrupper som hatar det politiska etablissemanget
Etablissemanget och dess belackare har alltså drivits in i samma destruktiva fåra, men av var sin orsak. Politikernas motiv att spela ner riskerna med klimatförändringarna är att de är förpliktigade att avstå från att erkänna två viktiga fakta
a) De har inte den kontroll över händelseförloppen som de skulle behöva för att kunna göra något
b) De vet inte vad se skall göra.
Att gå till val på "Det kommer att gå åt helvete och vi vet inte vad vi skall göra åt det" är ingen vinnande valslogan. Alltså kör de istället fram två olika strategier i olika grad av förnekelse. De konservativa är värst med sin totala ignorans om att klimatfrågan skulle vara en risk över huvud taget. Här har de konservativa en fördel, därför att deras väljarkår huvudsakligen består av dumskallar som tror på vad som helst som gagnar dem själva och deras invanda världsbild. Värre är det för liberalerna som då skall sägas företräda både intelligentian och forskningseliten - med ett intresse av att lyfta klimatfrågan och den kapitalistiska finanseliten med dess kortsiktiga intresse av att tysta ner den. Resultatet blir en skvader, den som vi känner som:
- VI har tio år på oss att lösa problemen om vi ger politikerna full och global kontroll över vår konsumtion och låter dem höja de skatter de behöver för att samtidigt kunna rädda planeten, öka tillväxten och se till att finanseliten sitter säkert i båten.
Det är då detta senare lösningsförslag som triggar vakengrupperna till att tro att hela klimatfrågan är bluff och båg. Politikerna söker efter en orsak till att förslava oss med skatter , restriktioner och konsumtionsförbud för att ge sig själva och finanseliten mera makt. Alltså är klimatforskarna köpta och hela klimatfrågan en bluff skapad av NWO for att förslava alla fåren inom valmanskårerna
Detta förstår då även oljeindustrin som följdriktigt pumpar in stora belopp i att sprida falska memes för att hetsa "systemkritikerna" till att skapa det politiska motstånd som behövs för att de skall kunna leverera vinst några ytterligare kvartalsrapporter
Det är alltid tryggt att kunna säga till sig själv att larmrapporter beror på att någon- eliten eller kommersen försöker lura en. Haken i detta fall är att larmrapporterna ej kommer från politiker eller media i första hand, utan från forskarvärlden själv. Och denna forskarvärld driver politikerna framför sig för att skapa motåtgärder mot klimatförändringarna, medan kritikerna inom vakenrörelsen som femtekolonnare ropar ut att det skulle vara på motsatt sätt, att politikerna köper forskarna för att ljuga om sina resultat.
Så tyvärr är det så att politikerna ej har skapat AGW-teorin om klimatförändringarna för att gynna sig själva. skydda finanseliten och förslava väljarkåren . Sanningen är att forskarna befarar att civilisationen och kanske hela mänskligheten håller på att koka ihjäl sig själv, medan politikerna försöker göra något åt det.
Samtidigt som de också försöker gynna sig själva. skydda finanseliten och förslava väljarkåren .
Det gör de alltid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar